In ons werk staat het Business Model van de klant altijd centraal. Wij kijken naar organisaties met de bedrijfskundige bril. Een prachtige HRM oplossing die niet bijdraagt aan de realisatie van het Business Model is volgens ons niet optimaal. Wij leggen de lat hoger en geven concreet invulling aan de ambitie om als Business Partner waarde toe te voegen aan de organisaties waar wij mee samenwerken. Professioneel, betrouwbaar én effectief.

Onze diensten

Organiseren en (her)inrichten

Uw organisatie moet voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De kunst is vast te stellen welke veranderende omstandigheden wél en welke juist niet tot aanpassing van de organisatie moeten leiden en daarna te bepalen hoe je echt zichtbaar en effectief in beweging komt......Lees verder

HR Beleidsadvies

Zonder mensen geen organisatie ! Maar hoe zorg je er nu voor dat mensen effectief én met plezier bijdragen aan het succes van de organisatie en hoe vind je de weg door de wirwar van wetten en regels?

Wij hebben de kennis in huis om te helpen bij het formuleren van HR beleid én het ontwikkelen van de juiste HR instrumenten.....Lees verder

Recruitment

Hoe beter de fit tussen medewerker en functie, hoe beter de prestaties...Lees verder

Mediation

Soms botsen belangen en dat kan leiden tot verstoorde relaties en conflicten op het werk. Mediation is een goede methode om conflicten op te lossen en de arbeidsrelatie weer werkbaar te maken... Lees verder

Ontslag

Op een zeker moment scheiden de wegen van werknemer en werkgever. Hoe dat ontslag tot stand komt en of werkgever en werknemer wel of niet in staat zijn redelijke afspraken over het ontslag te maken, bepaalt de impact die het ontslag heeft. Het voorkomen van onnodige arbeidsconflicten en slepende rechtzaken is onze doelstelling... Lees verder

Interim Management en Support

Behoefte aan een tijdelijke HR professional ? Wij hebben een professional voor elke HR opdracht !

Onze interim professionals zijn uitstekend opgeleid en hebben minimaal 5 jaar ervaring in de HR praktijk......Lees verder